Integritetspolicy

i.Introduktion
 • Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

 • Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

   

ii.Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
 • information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem

 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

 • information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.

 • information som du anger när du skapar en användare på vår hemsida, till exempel ditt namn, din adress, ditt personnummer, din epost.

 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.

 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 • information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress.

 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

 • all annan personlig information som du skickar till oss. Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

iii.Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
 • att administrera vår hemsida och verksamhet.

 • att anpassa vår hemsida åt dig.

 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.

 • att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig.

 • att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida

 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.

 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.

 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).

 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha marknadskommunikation).

 • att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).

 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.

 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.

 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.

 • annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
iv.Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.

 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.
v.Internationell dataöverföring
 • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy

 • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

 • Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet, världen över. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

 • Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt v.

vi.Bevarande av personlig information
 • Detta avsnitt vi beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt vi, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

  • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

vii.Din personliga informationssäkerhet
 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar

 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

viii.Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.
ix.Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
 • tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet. Vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass eller körkort som är vidimerat av två individer, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
x.Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.
xi.Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
På reireis hemsida använder vi oss av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/) ska du som besöker en sida som använder cookies få information om detta, hur de används och hur du kan undvika dem.
Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på användarens enhet. Cookien innehåller bara ett unikt användar-id som gör att vi kan hålla ordning på vilka varor du har placerat i din kundvagn samt vilket konto du är inloggad på.
Cookien innehåller ingen personinformation så som namn, personnummer etcetera. Du kan ställa in i din webbläsare om du inte accepterar att cookies lagras på din dator, men för att kunna handla hos oss krävs det att du har ställt in eller godkänt att reirei får spara cookies på din dator.
I vår Integritetspolicy ovan kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vad vi använder dem till.
Önskar du få ett utdrag eller att vi ta bort den information vi har om dig ring +46 (0) 13-51020 eller mejla kundservice@reirei.se